Menu
 • O firmie
 • Zakupy
 • Próbniki
 • Aktualności
 • Promocje
 • Konkurs
 • Kontakt
 • Kategorie

 • SALON 5246
 • SYPIALNIA 1275
 • JADALNIA 121
 • PRZEDPOKÓJ 454
 • OGRÓD 410
 • OŚWIETLENIE 244
 • DEKORACJE 928
 •     

   

  Konkurs

   
  REGULAMIN KONKURSU „ MIKOŁAJKOWA RTV!"


  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się Konkurs

  1.2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest sklep internetowy Internum.pl

  1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  1.4. Konkurs trwa od 12 listopada do 6 grudnia 2015 r.


  2. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

  2.1 Aby przystąpić do Konkursu należy:

   

  - polubić profil Internum Polska, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a także post konkursowy

  - wyrazić chęć udziału wpisując pod postem "RTV Erynia"

   
  2.2 Zwycięzcami Konkursu zostaje jedna z osób, które spełnią konkursowe warunki.
  2.3 Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
  2.4 Wynik Konkursu zostanie opublikowany w formie notatki na fanpage oraz na stronie http://internum.pl dnia 07.12.2015 do godziny 17.00
  2.5 Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
  2.6 W przypadku podejrzenia oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zgłoszenia.
  2.7 W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
  2.8 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
  2.9 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

  3. NAGRODY
  3.1 Nagrodę w Konkursie stanowi 1 x Szafka RTV Erynia kolorystyka: biały mat/fronty czarny połysk.
  3.2 Koszty dostawy nagrody ponosi Organizator
  3.3 Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
  3.4 Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.
  3.5 Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do Zwycięzcy drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.
  3.6 Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

  4. DANE OSOBOWE
  4.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  4.2 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
  4.3 Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  5.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://internum.pl/konkurs
  5.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
  5.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
   
   

  Z A P R A S Z A M Y !!!

  Oprogramowanie sklepu internetowego Darmowe sklepy internetowe