Koszyk

suma

0PLN
Przejdź do koszyka

Regulamin promocji Bezpłatny Zwrot w ciągu 14 dni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest INTERNUM POLSKA, ul. Seweryna Pieniężnego 18B/212, 10-006 Olsztyn (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenie promocji w dowolnym terminie.
3. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W promocji uczestniczą klienci, którzy dokonają zakupu produktów w sklepie WWW.INTERNUM.PL
2. Klient, który chce skorzystać z praw do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi koszty transportu zwracanego towaru.
3. Jednakże, jeśli klient zgłosi nam zastrzeżenie w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, iż towar nie spełnia jego oczekiwań, umożliwimy klientowi dokonanie zwrotu towaru bez ponoszenia kosztów transportu.
4. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane w celu realizacji promocji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

III. ZASADY PROMOCJI
1. Aby skorzystać z tejże Promocji należy zgłosić chęć uczestnictwa z Promocji wysyłając wiadomość email na reklamacje@internum.pl z tytułem „Bezpłatny zwrot w ciągu 14 dni”.
2. Ponadto konieczne jest zachowanie oryginalnego opakowania w którym produkt został dostarczony.
3. Następnie zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować - tak, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości handlowej zwracanych produktów.
5. W celu umówienia odbioru zwracanego towaru konieczne jest określenie adresu z jakiego dokonać ma się odbiór oraz przesłanie na adres reklamacje@internum.pl wiadomości zawierającej zdjęcia ukazujące sposób zabezpieczenia zwracanego towaru wewnątrz przesyłki oraz całą przesyłkę z zewnątrz. Organizator Promocji zweryfikuje wtedy czy towar został przez klienta należycie przygotowany do odbioru.
6. Zastrzegamy także prawo do odmowy bezpłatnego odbioru zwracanego towaru jeśli będziemy podejrzewa
7. , iż został on zapakowany w sposób, który nie gwarantuje uniknięcia powstania uszkodzeń w trakcie transportu.
8. Klient powinien określić również preferowany dzień dokonania odbioru zwracanego towaru. Nie gwarantujemy jednak, iż odbiór towaru odbędzie się w dniu wskazywanym przez klienta.
9. Klient nie ma możliwości wskazania konkretnej godziny dokonania odbioru.
10. Jeśli firma transportowa chcąc dokonać odbioru zwracanego produktu nie zastanie klienta pod wskazywanym przez niego adresem w dniu dokonania odbioru, kolejna próba odbioru nie będzie mogła odbyć się bezpłatnie.
11. Jeśli klient podczas jednego zamówienia zamówił więcej niż jeden produkt, aby skorzystać z bezpłatnego zwrotu większej ilości produktów niż jeden, klient powinien zgłosić chęć skorzystania z Promocji dla większej ilości produktów podczas jednego zgłoszenia. Następne zgłoszenia dotyczące bezpłatnego zwrotu kolejnych produktów zakupionych podczas jednego zgłoszenia nie będą rozpatrywane pozytywnie.
12. Zwrot płatności za zamówienie nastąpi przelewem bankowym.
13. Jeśli klient dokonywał płatności za zamówienie za pobraniem bądź przy użyciu płatności CashBill lub PayU klient powinien przekazać nam również numer rachunku bankowego na jaki mamy dokonać przelewu zwrotnego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji nawet w trakcie jej trwania.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika promocji, Organizator może go
wykluczyć na każdym etapie promocji.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Zasady Promocji dostępne są na stronie WWW.INTERNUM.PL

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymaj 3% rabatu

Oprogramowanie sklepu internetowego Darmowe sklepy internetowe